Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ГРАЃАНСКИ ПРАКТИКИ-БРОЈ 7

w

Граѓански практики-Број 7

69 pages, pdf
 Download Back

 


Граѓански практики-Број 7


Publisher: Македонски центар за меѓународна соработка-МЦМС, Македонија

Volume: 69 pages, pdf


Description

Во време кога според сите наши проценки и според новиот пристап на Европската унија за комуникација со јавноста e потребно конкретизирано информирање на специфични целни групи Македонскиот центар за меѓународна соработка не израдува со токму таков прирачник за граѓански здруженија. Една од најдобрите практики во дисиминација на информации, идеи и воопшто вредности е да се делува правовремено.
А моментот е таков. Македонија за кусо време зачекори длабоко во матрицата за обединување на Европскиот континент. Иако станува за идеја за вредности таа не е ефемерна категорија туку се состои конкретизирани целини од принципи, норми и практики преточени во политики, регулативи и директиви кои земјата аспирант мора да ги познава. И не само да ги познава туку и применува и користи.