Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ГРАЃАНСКИ ПРАКТИКИ-БРОЈ 6

w

Граѓански практики-Број 6

53 pages, pdf
 Download Back

 


Граѓански практики-Број 6


Publisher: Македонски центар за меѓународна соработка-МЦМС, Македонија

Volume: 53 pages, pdf


Description

На страниците на ова, ново издание, се презентирани размислувањата и ставовите на четири автори. Темите за кои пишуваат се: “Застапувањето и лобирањето во граѓанските организации” и “Заштитата на човековте права низ механизмите на граѓанските организации”. За застапувањето и лобирањето како активности што носат општествени промени се почесто се зборува во граѓанскиот сектор. Освен тоа, се повеќе проекти што ги спроведуваат граѓанските организации како инструменти ги користат застапувањето и лобирањето. Споредбата на првото (2001) и второто (2003) издание на публикацијата “Проекти на граѓанските организации во Македонија” (во издание на МЦМС) го илустрираше тоа зголемување од 4% на 32%. Токму поради тоа, сметавме дека треба да ги слусшнеме размислувањата на оваа тема.