Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ГРАЃАНСКИ ПРАКТИКИ-БРОЈ 5

w

Граѓански практики-Број 5

44 pages, pdf
 Download Back

 


Граѓански практики-Број 5


Publisher: Македонски центар за меѓународна соработка-МЦМС, Македонија

Volume: 44 pages, pdf


Description

Новиот број на Граѓански практики ви дава можност да ги проследите размислувањата на четворица автори на темите “Имиџот на граѓанските организации во јавноста” и “Одржливост на граѓанските организации”. Дали граѓанските организации можат да одговорат на предизвиците на новото време? Можат ли да се прилагодат на промените? Каква промена тоа ќе предзвика во сликата што за нив ја има јавноста? Поради овие прашања сметаме дека е потребно уште еднаш да се навратиме на имиџот на граѓанските организации. Двата текста кои се однесуваат на оваа тема го анализираат имиџот што граѓанските организации го имаат во јавноста во овој момент, но даваат и препораки за иднината.