Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ГРАЃАНСКИ ПРАКТИКИ-БРОЈ 4

w

Граѓански практики-Број 4

60 pages, pdf
 Download Back

 


Граѓански практики-Број 4


Publisher: Македонски центар за меѓународна соработка-МЦМС, Македонија

Volume: 60 pages, pdf


Description

МЦМС, преку Граѓански практики, реши да го постави пред потенцијалните истражувачи на теми значајни за граѓанското организирање предизвикот наречен волонтерство. Волонтерството како практика на граѓанските организации но, не само нивна. Волонтерството како законски нерегулирана област која крие големи потенцијали. Анализирајќи ги досегашните искуства, авторите на текстовите презентирани на овие страници ги посочуваат искуствата на другите земји во оваа област и ги даваат своите сугестии во кој правец би требало да се размислува и да се дејствува при регулирањето на волонтерството во Македонија.