Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ГРАЃАНСКИ ПРАКТИКИ-БРОЈ 1

w

Граѓански практики-Број 1

29 pages, pdf
 Download Back

 


Граѓански практики-Број 1


Publisher: Македонски центар за меѓународна соработка-МЦМС, Македонија

Date: 2013

Volume: 29 pages, pdf


Description

Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) започнува со издарањето на Граѓански практики. Граѓанските практики се резултат на нашето (и на МЦМС на граѓанскиот сектор) трагање по наше “домашно” разбрање на граѓанското општество. Трагањето по одомашени концепти и практики на граѓанското општество е резултат на свеста дека граѓанските организации ииницијативи се делотворни само ако се домашна сопственост и ако се вкоренети во општеството. Првите чекори МЦМС ги направи во 2011 година со замена на поимот невладини организации со граѓански организации.
Оваа, 2003 годна, го започнуваме издавањето на “Граѓански практики”. Граѓанските практики треба да ја поттикнат и да ја поддршат изградбата на одомашени концепти и практики на граѓанското општество во Македонија.