Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ГЛОБАЛНО ВОДСТВО, СОСЕДСТВО И ОДНОСИ СО БУГАРИЈА

w

Глобално водство, соседство и односи со Бугарија

29 pages, pdf
 Download Back

 

Глобално водство, соседство и односи со Бугарија


Publisher: Македонски центар за меѓународна соработка-МЦМС, Македонија

Date: 2013

Volume: 29 pages, pdf


Description

Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) и Институтот за демократија (ИДСЦС) за прв пат го спроведоа истражувањето „Глобално водство, соседство и односи со Бугарија“, кое треба да послужи за информирана јавна дебата за предизвиците на Македонија во натамошните евроатлантски интеграции.
Истражувањето се состоеше од испитување на јавното мислење, „он-лајн“ анкета со јавни и информирани личности и преглед на литература. Испитувањето на јавното мислење е направено со теренска анкета во периодот 15 ноември – 1 декември 2013 г. на репрезентативен примерок од 1.000 испитаници со +/- 3 % грешка. Анкетата ја спроведе М-проспект, чија одговорност беше и нејзината методолошка исправност. Анкетата со јавни и информирани личности е спроведена „он-лајн“ со 15 личности. Автор на истражувањето е Сашо Клековски. Истражувањето има три дела: глобално водство, односи со соседите и односите со Бугарија.