Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ЕКОНОМСКИТЕ АКТИВНОСТИ НА ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

w

Економските активности на граѓанските организации

42 pages, pdf
 Download Back

 

Економските активности на граѓанските организации


Publisher: Македонски центар за меѓународна соработка-МЦМС, Македонија

Date: 2007

Volume: 42 pages, pdf


Description

Публикацијата „Економски активности на граѓанските организации“ претставува преглед на можностите на граѓанските организации да се занимаваат со економски активности во повеќе европски земји, како и постоечкото решение во Република Македонија. Намерата на Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС), како издавач на оваа публикација, е да ги пренесе позитивните искуства од европските земји во однос на значењето на економските активности како најзначаен извор за одржливост на граѓанскиот сектор. Наедно, публикацијата треба да послужи и како лобирачка алатка и основа за формулација на нови законски одредби за можноста за занимавање со економски активности на здруженијата на граѓани и фондациите.