Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ДОВЕРБА ВО ЛУЃЕТО И ВО ИНСТИТУЦИИТЕ

w

Доверба во луѓето и во институциите

18 pages, pdf
 Download Back

 

Доверба во луѓето и во институциите


Publisher: Македонски центар за меѓународна соработка-МЦМС, Македонија

Date: 2013

Volume: 18 pages, pdf


Description

Довербата е клучна компонента на социјалниот капитал. Во досегашните истражувања, а и во ова, МЦМС разгледуваше три аспекти: општата доверба во луѓето (што вклучува доверба во сличните на себе, како соседи, колеги, сонародници, но исто така и во непознати лица), довербата во институциите (формални институции на владеење во општеството) и довербата во граѓанското општество. Во овој извештај се анализирани наодите од анкетата „Довербата во институциите и во граѓанското општество во Република Македонија“, кои се однесуваат на општата довербата и довербата во институциите, а која беше спроведена по петти пат на национален репрезентативен примерок на граѓаните на Република Македонија. Целта на истражувањето беше да се испита довербата на граѓаните во институциите и во граѓанското општество.