Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ДОЛГ ПАТ ДО ПОГОЛЕМ ГРАЃАНСКИ АНГАЖМАН-РЕЗИМЕ И ПРЕПОРА...

w

Долг пат до поголем граѓански ангажман-Резиме и препораки за идни политики за граѓанското општество

20 pages, pdf
 Download Back

 

Долг пат до поголем граѓански ангажман
Резиме и препораки за идни политики за граѓанското општество


Publisher: Македонски центар за меѓународна соработка-МЦМС, Македонија

Volume: 20 pages, pdf


Description

Ова резиме и препораките за идни политики за граѓанскато општество служат како насока за владата, за клучните чинители и за граѓанското општество за преземање активности потребни за зајакнување на граѓанското општество и справување со слабостите идентификувани во проектот ЦИВИКУС - Индекс на граѓанското општество (ИГО) од 2008 до 2011.
Наодите на ИГО го дефинираат граѓанското општество во Македонија како умерено добро развиено. Најсилните аспекти на граѓанското општество се неговото ниво на организација и практикувањето вредности. Сепак, граѓанското општество не ја користи ефикасно својата внатрешна силна страна за да влијае на општеството или да ги мотивира граѓаните да учествуваат во неговите активности. Влијанието на граѓанското општество врз општествените проблеми и политики е умерено или просечно, а граѓанското учество е ниско. Надворешната околина во која дејствува граѓанското општество во Македонија е само делумно поволна.