Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ДЕТСКИ РАСКАЗИ

w

Детски раскази

114 pages, pdf
 Download Back

 

Детски раскази


Publisher: Македонски центар за меѓународна соработка-МЦМС, Македонија

Date: 2005

Volume: 114 pages, pdf


Description

Секој има свој празник, свој голем ден, за Ромите тој ден е Осми април-Светскиот ден на Ромите. Зближувањето меѓу луѓето најдобро се забележува преку благодарноста, преку доброто кое човекот го прави за другите луѓе, оттука произлегува и неговата големина.
Поаѓајќи од важните датуми кои им се случуваат на луѓето, Министерството за образование и наука, Управата за развој и унапредување на образованието на јазиците на припадниците на заедниците, Бирото за развој на образованието, МЦМС и Институтот отворено општество својот придонес во чувствувањето на овој значаен датум за Ромите го дадоа преку вклучување и на учениците од основното и средното образование во Република Македонија.