Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

БОРБА ПРОТИВ ДИСКРИМИНАЦИЈАТА-ПРИРАЧНИК ЗА ОБУКА

w

Борба против дискриминацијата-Прирачник за обука

83 pages, pdf
 Download Back

 

Борба против дискриминацијата-Прирачник за обука


Publisher: Македонски центар за меѓународна соработка-МЦМС, Македонија

Date: 2005

Volume: 83 pages, pdf


Description

Оваа алатка за обука беше развиена како дел од проектот “Градење на капацитетите на граѓанското општество за справување со дискриминацијата” финансиран од Европската Унија, а со цел обезбедување на обука за европските и националните антидисктиминаторски закони и политики на граѓанските организации од 10-те земји членки кои се приклучуваат кон Европската Унија на 1 мај 2004 г., како и граѓанските организации од Бугарија, Романија и Турција.
Граѓанските организации имаат клучна улога во напорите да се разбере антидискриминаторската легислатива и да се примени во пракса. Тие се од големо значење кога зборуваат во име на оние кои ги бранат и оние кои ги застапуваат како и во однос на подигнување на свеста на жртвите и потенцијалните жртви од дискриминацијата кои најчесто не се свесни за своите права, а истото се однесува на општата јавност.