Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ПРИРАЧНИК ЗА ГРАЃАНСКИ ДИЈАЛОГ НА БАЛКАНОТ

w

Прирачник за граѓански дијалог на Балканот

152 pages, pdf
 Download Back

 

Прирачник за граѓански дијалог на Балканот


Publisher: Македонски центар за меѓународна соработка-МЦМС, Македонија

Date: 2007

Volume: 152 pages, pdf


Description

Во 2000, Европската комисија, во својата изјава “Комисијата и НВО: градење на поцврсто партнерство” го истакнува значењето на соработката на невладините организации (НВО), Комисијата и националните влади, во која истакна дека невладини организации (НВО) може да дадат значаен придонес во развојот на демократијата и граѓанското општество во земјите кандидати. Истата година се потпиша изјава за намера помеѓу владината канцеларија за европски прашања (SVEZ) на Словенија и група на НВО и резултатот од тоа беше формирањето на Центарот за информации, соработка и развој (CNVOS), една година подоцна. CNVOS се формира со цел да се зајакнат НВО во Словенија и да се унапреди нивната улога како значаен дел од граѓанското општество.