Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ОДНОСИ СО МЕДИУМИ-ПРИРАЧНИК ЗА ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

w

Односи со медиуми-Прирачник за граѓански организации

60 pages, pdf
 Download Back

 

Односи со медиуми-Прирачник за граѓански организации


Publisher: Македонски центар за меѓународна соработка-МЦМС, Македонија

Date: 2007

Volume: 60 pages, pdf


Description

Повеќето граѓански организации (ГО) имаат различно искуство со медиумите и новинарите. Често пати, активности, проекти и залагања на ГО се игнорирани, лошо разбрани или погрепно презентирани.
Овој прирачник има намера да даде одговор на најчесто поставуваните прашања, сомнежи и погрешни мислења за медиумите, во процесот на соработка и комуникација со нив. Прирачникот се базира на забелешките подготвени на работилниците за односите со медиумите за Го, одржани во Тирана (Албанија), 8-10 февруари 2007 г., и Нови Сад (Србија), 1-3 март 2007 г. Истиот вклучува корисни повратни информации, преглед на богатото искуство и илустративни студии, од страна на учесниците на работилниците во земјите од Западниот Балкан.