Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ПРИРАЧНИК ЗА ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ-ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊ...

w

Прирачник за граѓански организации-извори на финансирање од Европската унија

263 pages, pdf
 Download Back

 

Прирачник за граѓански организации-извори на финансирање од Европската унија


Publisher: Македонски центар за меѓународна соработка-МЦМС, Македонија

Date: 2007

Volume: 263 pages, pdf


Description

Целта на нашиот прирачник е да се обезбеди краток преглед кој ги спојува информациите распрскани по веб-страниците на различни генерални директори на Комисијата. Ако го користите нашиот прирачник за идентификација на можни програми од интерес, па потоа да се обратите на посочените веб-страници, ќе најдете повеќе детали за програми и повици за тендери, каде има разлика од еден ГД до друг. Примерите за видовите на финансирани проекти се достапни на веб-страниците на некои ог ГД. Европската комисија е секако најголемиот донатор на Европа.