Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ПРАКТИЧЕН ПРИРАЧНИК ЗА ПАРТНЕРСТВО

w

Практичен прирачник за партнерство

74 pages, pdf
 Download Back

 

Практичен прирачник за партнерство


Publisher: Македонски центар за меѓународна соработка-МЦМС, Македонија

Date: 2006

Volume: 74 pages, pdf


Description

Терминот “партнерство” се однесува на идејата за вклучување на различни тела или субјекти како партнери, кои работат заедно (и покрај постоечките разлики) за да реализираат одреден проект, задача или цел. Применето во социо-економскиот развој, “партнерството” ја пренесува идејата дека соработката меѓу различни тела или институции или територијални актери може да даде многу добри резултати и може да го зголеми квалитетот на политиките кои како крајна цел имаат забрзување и подобрување на социо-економскиот и територијалниот развој. Интуитивно се чини дека партнерството е многу позитивен однос. Потенцијално, партнерството може да биде многу корисно и продуктвно. Тоа може да помогне да се надминат разликите меѓу поедини владини одделенија или различни сектори во општеството.