Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

EVROPSKA PERSPEKTIVA BOSNE I HERCEGOVINE-KA URAVNOTEŽEN...

w

Evropska perspektiva Bosne I Hercegovine-Ka uravnoteženosti ili ekstremnoj nejednakosti?

45 pages, pdf
 Download Back

 

Evropska perspektiva Bosne I Hercegovine
Ka uravnoteženosti ili ekstremnoj nejednakosti?


Publisher: Agency for Local Development Initiatives (ALDI), BiH

Date: 2005

Volume: 45 pages, pdf


Description

Tranzicija u Bosni i Hercegovini provodi se na politikama, kreiranim na osnovu površnih informacija o tome šta se zaista dešava u društvu. Trenutno ak ne postoji vladina institucija, koja bi dala informaciju o procjeni broja stanovnika u svim op inama u BiH. Bosna i Hercegovina u kratkom roku može osnovati agenciju za statistiku, ali joj treba pet godina da imenuje direktora. Zahvaljuju i praksi da za donošenje politika ili zakona ne trebaju informacije o stvarnom stanju problema, svaka debata o procesu ekonomskih reformi zasniva se na nepreciznim i generalnim informacijama o trenutnom ekonomskom i socijalnom stanju u državi. Vladine institucije optimisti no procjenjuju svoje napore na stabilizaciji ekonomije uvjeravaju i sve aktere u bosanskom društvu, kako uspješno popravljaju ekonomsku situaciju.