Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ANALIZA USKLAĐENOSTI IZBORNIH PROGRAMA POLITIČKIH STRAN...

w

Analiza usklađenosti izbornih programa političkih stranaka prijavljenih za učešće na opštim izborima u Bosni I Hercegovini sa građanskom platformom grozd

157 pages, pdf
 Download Back

 

Analiza usklađenosti izbornih programa političkih stranaka prijavljenih
za učešće na opštim izborima u Bosni I Hercegovini sa građanskom platformom grozd


Publisher: Agency for Local Development Initiatives (ALDI), BiH

Date: 2006

Volume: 157 pages, pdf

 
Description
 
U okviru CAPP monitoring aktivnosti za potrebe Građanskog organizovanja za demokratiju GROZD, organizacije ALDI i TI su tokom mjeseca juna, jula i avgusta 2006. godine zajednički radile na analizi izbornih programa političkih subjekata koji su se kandidirali za učešće na opštim izborima u Bosni i Hercegovini, koji su zakazani za 01. oktobar 2006. Tokom mjeseca jula i avgusta kontaktirano je svih 45 političkih subjekata, izuzev nezavisnih kandidata, sa ciljem dobijanja informacija o izbornim programima, izbornim platformama, programskim platformama za izbore ili drugim zvaničnim dokumentima političkih partija u kojima su navedeni ciljevi, strategije, planovi, mjere ili drugi rezultati koje politička partija nastoji ostvariti u Bosni i Hercegovini u periodu 2006-2010. godina (kraći naziv izborni programi).