Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

BOSNA I HERCEGOVINA PREDLOG CILJEVA ZA GRAĐANSKU PLATFO...

w

Bosna I Hercegovina predlog ciljeva za građansku platformu

108 pages, pdf
 Download Back

 

Bosna I Hercegovina
Predlog ciljeva za građansku platformu


Publisher: Agency for Local Development Initiatives (ALDI), BiH

Date: 2006

Volume: 108 pages, pdf


Description

Implementacija programa partnerskog građanskog zastupanja od strane Centra civilnih inicijativa (CCI) počela je u jesen 2005. godine sa ciljem jačanja građanskog aktivizma, participativne demokratije i nevladinog sektora u Bosni i Hercegovini (Projekat - CAPP). Za implementaciju CAPP programa ALDI je potpisao ugovor sa CCI na osnovu kojeg će pripremiti Nacrt građanskih zahtjeva za rješavanje pet od deset ključnih problema koje su identifikovali građani BiH kroz dosadašnje aktivnosti CAPP programa, a za koje se nadaju da će biti u vrhu proriteta izabranim dužnosnicima nakon održavanja općih izbora u oktobru 2006. godine. U tom cilju aktivnosti CAPP-a su u izbornoj godini usmjerene na mobilizaciju građana i njihovo proaktivno učešće u traženju odgovornijeg rada predstavnika vlasti, te stvaranje pozitivnog demokratskog okruženja u kojem će građani moći iskoristiti svoja demokratska prava u predizbornom, izbornom i postizbornom procesu.