Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

FINANSIJSKO LICE POLITIKE U BOSNI I HERCEGOVINI

w

Finansijsko lice politike u Bosni I Hercegovini

131 pages, pdf
 Download Back

 

Finansijsko lice politike u Bosni I Hercegovini


Publisher: Agency for Local Development Initiatives (ALDI), BiH

Date: 2010

Volume: 131 pages, pdf


Description

Finalni izvještaj o analizi budžetske potrošnje vlasti Bosne i Hercegovine u periodu od 2006 – 2010. godine predstavlja rezultate nastavka aktivnosti ALDI u.g. na monitoringu javne potrošnje u BiH u pogledu njene usklađenosti sa zahtjevima postavljenim u Građanskoj platformi. Aktivnosti se provode u okviru projekta ‘’Monitoringom javne potrošnje do efikasne vlade’’ sa namjerom da se pozitivno doprinese rješavanju problema neefikasne, netransparentne, neplanske i neodgovorne potrošnje budžetskih sredstava sa kojima raspolažu vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, entiteta i kantona.