Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

SMJERNICE ODRŽIVOG RAZVOJA OPCINE JELSA

w

Smjernice održivog razvoja Opcine Jelsa

22 pages, pdf
 Download Back

 

Smjernice održivog razvoja Opcine Jelsa


Publisher: ODRAZ, Croatia

Date: 2003

Volume: 22 pages, pdf


Description

Suradnja Opcine Jelsa i ODRAZ-a zapocela je organiziranjem skupa «Održivi razvoj otoka» u 11. mjesecu 2002. Tom se prilikom ostvarila i suradnja s CIMA Jelsa i poglavarstvom opcine Jelsa. Ova se suradnja nastavlja kroz razlicite aktivnosti koje su tijekom 2003. godine rezultirale s dva istraživanja.
Prvo se istraživanje odnosilo na ispitivanje mogucnosti razvoja lokalne filantropije i osnivanja zaklade lokalne zajednice (koje je napravljeno za cijeli Hvar). Drugo istraživanje, ciji su rezultati predstavljeni u ovom materijalu, provedeno je kako bi se lokalni dionici aktivnije ukljucili u promišljanje I dogovaranje o razvoju svog kraja.