Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

IMAJU LI GRAĐANI ŠTO ZA REĆI?

w

Imaju li građani što za reći?

133 pages, pdf
 Download Back


Imaju li građani što za reći?


Publisher: ODRAZ, Croatia

Date: 2012

Volume: 133 pages, pdf


Description

ODRAZ - Održivi razvoj zajednice u svom djelovanju kontinuirano promiče i podupire uključivanje predstavnika civilnog sektora i zainteresirane javnosti u postupke odlučivanja na svim razinama; od lokalne do nacionalne pa sve do europske. ODRAZ je aktivno sudjelovao i u pripremi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja i provedbe zakona, drugih propisa i akata (u nastavku teksta Kodeks), koji je Vlada RH usvojila krajem studenog 2009. Te je godine ODRAZ proveo bazno istraživanje o sudjelovanju udruga u donošenju zakona i propisa na nacionalnoj razini prije donošenja Kodeksa, što će omogućiti usporedbu napretka tog procesa nakon donošenja Kodeksa.