Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ZAJEDNO ZA ODRŽIVI RAZVOJ RURALNIH PODRUČJA-PRIRUČNIK Z...

w

Zajedno za održivi razvoj ruralnih područja-Priručnik za provedbu pristupa LEADER u Hrvatskoj

94 pages, pdf
 Download Back

 

Zajedno za održivi razvoj ruralnih područja
Priručnik za provedbu pristupa LEADER u Hrvatskoj


Publisher: ODRAZ, Croatia

Date: 2010

Volume: 94 pages, pdf
 
 
Description

Provedba ruralnog razvoja i pristupa LEADER u Hrvatskoj su na samom početku te je svrha priručnika „Zajedno za održivi razvoj ruralnih područja“ potaknuti i ohrabriti srodna nastojanja u različitim ralnim krajevima. Izrada priručnika zasniva se na iskustvima stečenim u provedbi dva međunarodna projekta ruralnog razvoja u okviru kojih su, među prvima u Hrvatskoj, formirana lokalna razvojna partnerstva i izrađeni strateški planovi održivog razvoja ruralnog područja. Naši se ruralni prostori razlikuju po svojim prirodno-geografskim, povijesnim i kulturnim obilježjima, po krajoliku, biljnom i životinjskom svijetu, tradiciji, navikama i gospodarskoj razvijenosti. Njihov razvoj valja u prvom redu zasnivati na vlastitim resursima i sposobnostima.