Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

KADA DJECA IMAJU DJECU

w

Kada djeca imaju djecu

36 pages, pdf
 Download Back

 


Kada djeca imaju djecu


Publisher: UNICEF, Croata

Volume: 36 pages, pdf


Description

Suočiti se s pitanjima koja su vezana uz neočekivanu i neplaniranu trudnoću teško je u svakoj životnoj dobi. A imati između 14 i18 godina, otkriti neplaniranu trudnoću i nastojati naći odgovore na pitanja što dalje, kako reći roditeljima, kako nastaviti školovanje, kome se obratiti za pomoć, što kad se dijete rodi....dodatno je teško i zahtjevno. Uz sva ta pitanja, djevojke se sučavaju sa strahom, sramom, neizvjesnošću, a ponekad i nerazumijevanjem i odbacivanjem svoje okoline. Maloljetne trudnice i majke često ne znaju kome se mogu obratiti za pomoć i podršku, gdje i u kojem vremenu i obliku ostvariti svoja prava kao majke i djeca istovremeno.