Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

NASTAVNIČKA PROFESIJA ZA 21. VEK

w

Nastavnička profesija za 21. vek

92 pages, pdf
 Download Back

 

Nastavnička profesija za 21. vek

 
Publisher: Centar za obrazovne politike, Serbija

Date: 2013

Volume: 92 pages, pdf


Description

Publikacija „Nastavnička profesija za 21. vek“ pripremljena je u okviru projekta „Unapređenje nastavničke profesije za inkluzivno, kvalitetno i relevantno obrazovanje (ATEPIE – Advancing Teacher Professionalism for Inclusive, Quality and Relevant Education)“, koji je 2011–2013. sproveo Centar za obrazovne politike (COP) u saradnji sa Programom podrške obrazovanju Fondacija za otvoreno društvo – Education Support Program of Open Society Foundations (ESP/OSF). Ovaj projekat nadograđuje se na rad OSF i ESP u zemljama Jugoistočne Evrope, čiji je cilj da profesionalno ojačaju ulogu nastavnika/ca u zemljama Zapadnog Balkana u primeni inkluzivne i kvalitetne nastave.