Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ISTRAŽIVANJE OBRAZOVANJA I FORMULISANJE OBRAZOVNIH POLI...

w

Istraživanje obrazovanja I formulisanje obrazovnih politika

88 pages, pdf
 Download Back


Istraživanje obrazovanja I formulisanje obrazovnih politika


Publisher: Centar za obrazovne politike, Serbija

Date: 2007

Volume: 88 pages, pdf


Description

Jedan od dugoročnih strateških ciljeva Centra za obrazovne politike je i osmišljavanje i organizovanje obrazovnih programa, specijalističkih, master i doktorskih studija, iz oblasti obrazovnih sistema. Prvi korak u tom smeru je organizovanje stručnih seminara koji bi predstavljali jezgro modula budućih studijskih programa.
Prvi stručni seminar Centar je organizovao krajem septembra 2007. godine. Tokom seminara bilo je reči o metodologiji istraživanja različitih aspekata i nivoa obrazovanja, vezi između naučnih istraživanja, razvoja visokog obrazovanja i politike obrazovanja, kao i specifičnosti istraživanja u ovoj oblasti u Srbiji i regionu.