Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ISTAŽIVAČKE POLITIKE, FINANSIRANJE I PRODUKCIJA: HRVATS...

w

Istaživačke politike, finansiranje I produkcija: Hrvatska, Srbija I Slovenija u uporednoj perspektivi

140 pages, pdf
 Download Back

 

Istaživačke politike, finansiranje I produkcija: Hrvatska, Srbija I Slovenija u uporednoj perspektivi


Publisher: Centar za obrazovne politike, Serbija

Date: 2012

Volume: 140 pages, pdf

 
Description

Ova studija ima za cilj da ispita postojeće politike, finansiranje i produkciju u oblasti naučnih istraživanja u tri zemlje koje su nekada bile deo bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (SFRJ): Hrvatska, Slovenija i Srbija. Namera studije jeste da se analiziraju istraživačke politike, finansiranje i produkcija u uporednoj perspektivi. U okviru ove teme, cilj je da se obrade najrelevantnija pitanja kao što su: šta motiviše određene ciljeve politika, u kojoj meri nacionalne politike uključuju preporuke na nivou EU, kakvi su mehanizmi alokacije javnih sredstava, kako se može porediti nacionalna istraživačka produkcija i tako dalje.