Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

VODIČ ZA KREIRANJE INKLUZIVNIH KULTURNIH POLITIKA

w

Vodič za kreiranje inkluzivnih kulturnih politika

69 pages, pdf
 Download Back

 

Vodič za kreiranje inkluzivnih kulturnih politika


Publisher: Centar za istraživanje etniciteta, Serbia

Date: 2014

Volume: 69 pages, pdf


Description

Inkluzija (društveno uključivanje) je načelo od kojeg se očekuje da će doprineti socijalnoj koheziji, odnosno pravičnijim društvenim odnosima u Srbiji. Rasprava o inkluzivnom društvu je počela reformama sistema socijalne politike i sistema obrazovanja koje je trebalo preurediti tako da se njima sprovede politika jednakih mogućnosti i omogući ravnopravnost u pristupu javnim delatnostima. Vremenom, ova rasprava se proširila i na druge javne politike, ali inkluzija nije usvojena kao razvojni strateški princip. Šta više, ova rasprava, izuzev povremenih inicijativa stručnjaka i stručnjakinja i civilnog društva, nije ni vođena s ciljem da princip inkluzije postane jedan od pokretača društvenih promena.