Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

STANDARDIZACIJA ROMSKOG JEZIKA

w

Standardizacija romskog jezika

145 pages, pdf
 Download Back

 

Standardizacija romskog jezika


Publisher: Udruženje Kali Sara Romski Informativni Centar , BiH

Date: 2012

Volume: 145 pages, pdf


Description

Romski jezik predstavlja nedjeljiv dio identiteta romskih zajednica. Romski identitet i kultura prepoznati su kao sastavni dio istorije zemalja u regiji (sa posebnim fokusom na Sloveniju, Srbiju, Crnu Goru, Hrvatsku, Makedoniju, Kosovo i Bosnu i Hercegovinu) zbog toga što su romske zajednice u bivšoj Jugoslaviji dijelile isti životni prostor i govorile istim drugim/službenim jezikom. Nadalje, svi akcioni planovi Dekade koji su izrađeni u zemljama regije uključuju aktivnosti koje prepoznaju značaj romskog jezika u oblasti obrazovanja. Te aktivnosti obuhvataju i radnje na izradi nastavnih planova i programa, kao i obučavanje nastavnog kadra za romski jezik.