Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

LJUBLJANSKE SMERNICE ZA INTEGRACIJU RAZNOLIKIH DRUŠTAV...

w

Ljubljanske smernice za integraciju raznolikih društava

76 pages, pdf
 Download Back

 

Ljubljanske smernice za integraciju raznolikih društava


Publisher: OEBS Kancelarija visokog komesara za nacionalne manjine(VKNM).

Date: 2012

Volume: 76 pages, pdf


Description

Od lukom iz Helsinkija donetom u julu 1992, Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) ustanovila je položaj Visokog komesara za nacionalne manjine (VKNM) da bi se u najranijoj fazi pokušale sprečiti napetosti i sukobi koji se odnose na pitanja nacionalnih manjina.. Tokom minulih 20 godina tri visoka komesara koja su se na tom mestu promenila bili su u svome radu suočeni s brojnim pitanjima koja su se stalno ponavljala. Odgovarajući na ta pitanja, objavili su šest tematskih preporuka i smernica u kojima su pružili uvid i dali savete državama koje se suočavaju s tim tim pitanjima.