Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

AGENDA 
21
 ZA
 KULTURU

w

Agenda 
21
 za
 kulturu

16 pages, pdf
 Download Back

 


Agenda 
21
 za
 kulturu
Publisher: Centar za istraživanje etniciteta, Serbia

Volume: 16 pages, pdf


Description

Agenda
 21
 za
 kulturu
 je
 prvi
 dokument
 koji
 na
 globalnom
 nivou
 zagovara
 ustanovljavanje
 osnove 
za
odgovornost 
gradova
 I 
lokalnih 
uprava 
za 
kulturni
 razvoj.

Agenda
 21
 za 
kulturu 
je
 nastala
 zajedničkim 
dogovorom
 gradova 
i 
lokalnih 
uprava
 širom
 sveta
 za
 očuvanje
 njihove
 posvećenosti
 ljudskim
 pravima,
 kulturnoj
 različitosti,
 održivosti,
 
 aktivnoj
 demokratiji
 i
 stvaranju
 uslova
 za
 mir.
 Odobrena
 je
 Četvrtim
 forumom
 lokalnih
 vlasti
 za
 društveno
 uključenje
 Porto
 Alegra,
 održanim
 u
 Barseloni,
 8.
 maja
 2004.
 u
 sklopu
 prvog
 Zajedničkog 
kulturnog
 foruma.