Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

KORACI DO USPJEŠNE POLITIKE ZA MLADE U LOKALNOJ ZAJEDNI...

w

Koraci do uspješne politike za mlade u lokalnoj zajednici

28 pages, pdf
 Download Back

 


Koraci do uspješne politike za mlade u lokalnoj zajednici


Publisher: Mreza Mladih Hrvatske-MMH

Volume: 28 pages, pdf


Description

Politika prema mladima prvi se put pojavila kao pojam u drugoj polovici prošlog stoljeća kada su zapadnoeuropske države shvatile da trebaju razviti posebnu dugoročnu strategiju koja će odgovoriti na potrebe mladih građana, čime se ne bi samo riješili problemi jedne društvene skupine, već na duže staze osigurao društveni razvoj za sve građane. Politika prema mladima se kao instrument javne politike prvenstveno razvijala unutar Vijeća Europe, koje je i danas po mnogima najstručnija međudržavna organizacija kad je riječ o politici prema mladima.