Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

FOKUS MLADI-BILTEN STUDIJA O MLADIMA ZA MLADE

w

Fokus mladi-Bilten studija o mladima za mlade

64 pages, pdf
 Download Back


Fokus mladi-Bilten studija o mladima za mlade


Publisher: Mreza Mladih Hrvatske-MMH

Date: 2012

Volume: 64 pages, pdf

Description

Studiji o mladima za mlade inovativan su primjer interdisciplinarnog izvaninstitucionalnog učenja o mladima i za mlade. Ideja Studija o mladima za mlade je osnaživanje mladih osoba iz različitih društvenih područja na aktivan građanski angažman. Studijima nastojimo podignuti razumijevanje onoga što znači učenje mladih o mladima za mlade, politike za mlade, te odgovornoga i aktivnoga građanskog angažmana.