Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ZNANJE, STAVOVI I PONAŠANJE ZDRAVSTVENIH RADNIKA U OBLA...

w

Znanje, stavovi I ponašanje zdravstvenih radnika u oblasti HIV-a

76 pages, pdf
 Download Back

 

Znanje, stavovi I ponašanje zdravstvenih radnika u oblasti HIV-a


Publisher: IAN - Međunarodna mreža pomoći, Serbia

Date: 2010

Volume: 76 pages, pdf


Description

„Перцепција знања, ставова и понашања здравствених радника о ХИВ-у у 2010. години“ је назив истраживања спроведеног у оквиру пројекта Министарства здравља „Унапређење националног одговора на ХИВ/АИДС децентрализацијом кључних здравствених услуга“. Циљ истраживања је био да се испитају знање и ставови здравствених радника о ХИВ-у, као и то како они опажају ризик инфицирања ХИВ-ом на радном месту. Ови подаци су потребни за планирање одговарајућих образовних програма за здравствене раднике и кампања за сузбијање стигме и дискриминације према људима који живе са ХИВ-ом (ПЛ- ХИВ) у здравственом систему.