Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

UVOD U OBNOVLJIVE ENERGIJE -VODIČ ZA PROFESORE, UČENIKE...

w

Uvod u obnovljive energije -Vodič za profesore, učenike i ostale

18 pages, pdf
 Download Back


Uvod u obnovljive energije -Vodič za profesore, učenike i ostale


Publisher: Centar za ekologiju I energiju, BiH

Date: 2009

Volume: 18 pages, pdf


Description

Globalno posmatrano može se reći da je tehnološki razvoja civilizacije došao do kraja jedne epohe, kada više gosilna goriva, konvencionalni ili neobnovljivi izvori energije ne mogu biti osnova za planiranje budućeg razvoja i kada se postavlja pitanje – šta dalje?
Odgovor je prvo razviti metode štednje i efikasnog korištenja postojećih energetskih resursa i drugo uvođenju novih izvora energije i intenziviranje rada na usavršavanju, korištenju i pronalaženju novih, kako ih još nazivamo. alternativnih, obnovljivih ili distribuiranih izvora energije.