Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

UTICAJ POSTOJEĆIH I PLANIRANIH TERMOELEKTRANA U TUZLANS...

w

Uticaj postojećih I planiranih termoelektrana u Tuzlansom regionu na zdravlje stanovništva

26 pages, pdf
 Download Back

 

Uticaj postojećih I planiranih termoelektrana u Tuzlansom regionu na zdravlje stanovništva


Publisher: Centar za ekologiju I energiju, BiH

Date: 2013

Volume: 26 pages, pdf


Description

Zagađenje zraka se sve više smatra značajnim rizikom po zdravlje stanovništva. Nedavno je IARC (International Agency for Research on Cancer) donio odluku da zagađenost zraka na otvorenom klasificira kao uzročnika karcinoma kod ljudi (Grupa 1), a u vezi sa karcinomom pluća (IARC, 2013). Klasifikacija u Grupi 1 se koristi kada se smatra da su jasni dokazi o uzročno posljedičnoj vezi između polutanata u zraku i učinka na zdravlje. Utvrđena je pozitivna povezanost i povećan rizik za razvoj karcinoma mokraćnog mjehura. Iako sastav zagađenja zraka i nivoi izloženosti imaju značajnu razliku između različitih lokacija, zaključci radne grupe IARC-a se odnose na sve regione svijeta.