Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

KOLIKO SU HIDROELEKTRANE ZAPRAVO „ZELENE“?

w

Koliko su hidroelektrane zapravo „zelene“?

17 pages, pdf
 Download Back

 


Koliko su hidroelektrane zapravo „zelene“?


Publisher: Zelena Akcija, Croatia

Volume: 17 pages, pdf


Description


Hidroelektrane su postrojenja u kojima se potencijalna energija vode prvo pretvara u mehaničku energiju (preko turbina), a potom u električnu energiju u generatoru. Značajke hidroelektrana ovise o vodotoku na kojem su napravljene, tj. o njegovom protoku i količini raspoložive vode, njenoj raspodjeli tijekom godine i o padu. Hrvatska više od pola (52%) električne eneregije dobiva iz hidroelektrana. Preostali neiskorišteni energetski potencijal na našim rijekama je vrlo mali, a nemoguće ga je ostvariti bez velikog/drastičnog utjecaja na okoliš i prirodu.