Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

PRIRAČNIK O STRATEŠKOJ PROCJENI UTJECAJA NA OKOLIŠ-POMO...

w

Priračnik o strateškoj procjeni utjecaja na okoliš-pomoč za one koji žele razumjeti I uklučiti se u postupak

24 pages, pdf
 Download Back

 

Priračnik o strateškoj procjeni utjecaja na okoliš-pomoč za one koji žele razumjeti I uklučiti se u postupak


Publisher: Zelena Akcija, Croatia

Volume: 24 pages, pdf


Description

Zelena akcija je u travnju 2011. godine započela s provedbom projekta «Održiva uporaba obnovljivih prirodnih resursa» (eng: “Sustainable Use of Renewable Natural Resources” - SURE NaRe) čiji je glavni cilj izgraditi kapacitete hrvatskih organizacija civilnog društva u praćenju i zagovaranju javnih politika vezanih uz održivo gospodarenje prirodnim resursima, posebice u kontekstu pridruženja Europskoj uniji. U ovom projektu odlučili smo se fokusirati na obnovljive prirodne resurse i to posebice šume, vode, tlo, zrak i biološku raznolikost.